O Firmie Baril

Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu

Firma Baril Coatings opracowuje, produkuje i dostarcza powłoki antykorozyjne. Dążąc do spełnienia wszelkich oczekiwań klientów zapewniamy całościową ofertę i wsparcie w zakresie rozwiązań systemowych w wielu sektorach rynku. Naszą siłą jest połączenie doświadczenia oraz nowoczesnych zakładów produkcyjnych.

Strategiczna polityka firmy opiera się na korporacyjnej odpowiedzialności społecznej, czego dowodem są nieustanne prace nad zminimalizowaniem wpływu swoich produktów i działań na środowisko oraz ustanowieniem światowych standardów dla zrównoważonego rozwoju.


Ideały, którymi się kierujemy zawarte są w klasycznym wyzwaniu "osiągnąć więcej za mniej". Pojęcie to stało się mantrą organizacyjną - integralną częścią naszej kultury i wewnętrznego zaangażowania w innowacje.

Nasza firma przoduje w technologiach cienkopowłokowych, rozwijających się szybko materiałów biodegradowalnych i na bazie wody. Mniejsze zużycie produktu, obniżenie wpływu na środowisko i większa wydajność oznacza "więcej za mniej" zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów.

Opracowanie opatentowanej technologii Baril Coatings DCC - niezwykle trwałych powłok o ultraszybkim i nie wymagającym reżimu temperaturowego utwardzaniu, połączonym z bardzo niską emisją LZO (lotnych związków organicznych) - to kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju poprzez zdobywanie więcej za mniej.

Prawdziwy zrównoważony rozwój uzyskuje się, gdy wszyscy pracują jako jedność. Dzięki sile wielkiego ducha naszego zespołu możemy osiągnąć "więcej" dla naszych klientów każdego dnia. Popieramy tę kulturę przez pielęgnowanie dobrobytu wszystkich pracowników, możliwości rozwoju i szkolenia zawodowego oraz zapewnienie bezpiecznej, przyjaznej środowisku pracy.  Rozpuszczalniki

Rozpuszczalniki Baril Coatings są opracowywane z myślą zmniejszenia ich zużycia, wykorzystując wysoką polaryzację i zdolności rozcieńczania. Zwiększają one ekonomiczność i wydajność procesu aplikacji, zwłaszcza w niższych temperaturach i w przypadku stosowania długich węży urządzeń do natrysku hydrodynamicznego i / lub małych rozmiarów dysz.

Mniejsze zużycie rozpuszczalnika to zmniejszenie ilości lotnych związków organicznych (LZO) normalnie związanych z produktami typu rozcieńczalniki. Mogą one być szkodliwe dla środowiska oraz kosztowne dla biznesu.  Jesteśmy dumni, że nasze preparaty rozpuszczalnikowe aktywnie przyczyniają się do redukcji LZO, a tym samym do zachowania równowagi ekologicznej.